Polityka prywatności
Na naszej stronie internetowej www.przedszkoleactivekids.eu (dalej jako „Portal”) zbierane są przez Dollyo Art dane zawarte w logach systemowych (np. adres IP) w celach technicznych (związanych z administracją serwerami).

Portal pozwala na utrzymanie anonimowości użytkownika podczas korzystania z serwisu. Dollyo Art korzysta także z technologii związanych z plikami cookies - w celu tworzenia statystyk oglądalności Portalu, kontaktu za pośrednictwem formularzy i zabezpieczania ich.

W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe, ponadto istnieje możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera.

Portal zawiera lub będzie zawierał serwisy (np. forum), w których wprowadzane przez użytkownika treści (np. opinie, pytania itp.) stają się publicznie dostępne. Dollyo Art nie ujawnia zestawień danych osobom trzecim, nie przekazuje danych osobowych poza obszar EOG jak również nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany.

RODO
Z dniem 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). RODO obowiązuje w takim samym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce. RODO to szereg zasad regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na wiele dziedzin życia.

Czym są dane osobowe
Dane osobowe to (stosownie do definicji z RODO), informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane osobowe są przechowywane w każdym przypadku zgodnie z celami przetwarzania wskazanymi poniżej w sposób bezpieczny i każdorazowo na podstawie prawnej wskazanej wyraźnie w danym przypadku (np. dobrowolna zgoda, karta zgłoszenia dziecka do przedszkola).

Podstawa i cel przetwarzania
Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO zawiera szereg takich podstaw prawnych, a w przypadkach korzystania z portalu Dollyo Art dotyczącego Przedszkola ActiveKids (www.przedszkoleactivekids.eu), co do zasady znajdą zastosowanie trzech z nich:

Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia)
Zgoda jest potrzebna w każdym przypadku kontaktu z Przedszkolem ActiveKids (tj. Dollyo Art), kontaktu e-mail z przedszkolem, w sytuacji wypełnienia formularza internetowego „karta zapisu”, czy w sprawach administracyjnych, zgłoszenia zastrzeżenia lub reklamacji. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, zgoda może zostać cofnięta ograniczona, zmodyfikowana, można także skierować żądanie „zapomnienia” przez Przedszkole ActiveKids (tj. Dollyo Art) własnych danych osobowych na podstawie wcześniej udzielonej zgody. Ponadto mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zawarcie umowy z Przedszkolem ActiveKids (tj. Dollyo Art) (niezbędność w celu wykonania zobowiązania) – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
Umowa, rozumiana jako zgodne oświadczenia dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki, ale także w wielu przypadkach złożenie oświadczenia na podstawie regulaminu danej usługi, do której/którego mogą Państwo przystąpić – stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych. W przypadku zawarcia Umowy Przedszkole ActiveKids (tj. Dollyo Art), jest upoważnione do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią (niezbędność w celu wykonania obowiązku prawnego) – art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f Rozporządzenia.
Powyższa podstawa przetwarzania danych osobowych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na uzasadnione potrzeby Przedszkola ActiveKids (tj. Dollyo Art) jako administratora danych, takich jak bezpieczeństwo, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszenie usług. W przypadku stron trzecich są to uprawnienia organów państwowych na podstawie stosownych przepisów prawa do pozyskania stosownej informacji.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Przedszkolem ActiveKids (tj. Dollyo Art) (lub inny podmiot przetwarzający dane) jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Państwa dane osobowe przetwarzane będą jedynie do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę (chyba, że przy udzieleniu zgody wskazany został termin jej ważności lub zaistnieje inna podstawa prawna); w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania lub czas zdefiniowany w umowie/regulaminie, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest niezbędność w celu wykonania obowiązku prawnego – do czasu wykonania tego obowiązku, lub przez czas z obowiązku wynikający.

Sposoby zabezpieczania danych osobowych
Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe przed przypadkową bądź zamierzoną utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. W przypadku przesyłania danych osobowych informacje przenoszone są w formie zaszyfrowanej, aby zapobiec ich nadużyciu przez osoby trzecie. Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa są na bieżąco zmieniane i dostosowywane do rozwoju technologii.

Inne sposoby zbierania danych osobowych
Jeśli wchodzą Państwo z nami w interakcję za pośrednictwem któregoś z naszych kanałów społecznościowych, możemy zbierać szczegóły tej interakcji oraz konto mediów społecznościowych lub nazwę użytkownika, która jest używana. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook lub Twitter i na temat ochrony prywatności można znaleźć na poniższych stronach:

Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Facebook:
 http://www.facebook.com/policy.php
Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Twitter:
 https://twitter.com/privacy
Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Instagram:
 https://help.instagram.com/519522125107875
Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez YouTube:
 https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-guidelines

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Dollyo Art z siedzibą w Dobczycach przy ulicy Piastowskiej 26 d, NIP: 6792888836, REGON: 122941679.

Niniejsza informacja ma na celu zapoznanie osoby korzystające z portalu www.przedszkoleactivekids.pl ze szczegółami stosowanych przez Dollyo Art technologii oraz z przepisami o ochronie danych osobowych, obowiązujących od dnia 25 maja 2018 roku. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w Polityce Prywatności.