Karta zapisu

Deklaracja zapisania dziecka do placówki Przedszkole ActiveKids z dniem 1-go września 2023r.

Deklaracja tyko dla dzieci urodzonych w 2018r., 2019r., 2020r. i 2021r.

Informacje o dzieckuInformacje o opiekunie- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Wypełniając powyższy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, że:
• Administratorem moich danych osobowych jest Dollyo Art z siedzibą w Dobczycach przy ulicy Piastowskiej 26 d, NIP: 6792888836, REGON: 122941679;
• Dollyo Art przetwarza dane osobowe w celu związanym ze wstępną rezerwacją miejsca dla dziecka w Przedszkolu ActiveKids. Dollyo Art nie przekazuje danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana podmiotom trzecim;
• Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres niezbędny dla realizacji zapytania i udzielenia odpowiedz, realizacji usługi lub zawarcia umowy. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona powyżej;
• W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Niniejsza informacja ma na celu zapoznanie osoby korzystające z portalu www.przedszkoleactivekids.pl ze szczegółami stosowanych przez Dollyo Art technologii oraz z przepisami o ochronie danych osobowych, obowiązujących od dnia 25 maja 2018 roku. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w Polityce Prywatności.